Od maja 2023 r. ma zacząć obowiązywać ustawa, na mocy której operatorzy platform internetowych będą zbierać dla celów podatkowych informacje o dochodach własnych oraz swoich użytkowników.

Pierwsze raporty trzeba będzie przesłać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do końca stycznia 2024 r., i to za cały 2023 r.
Chodzi o nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Jej projekt został opublikowany wczoraj. Zakłada wdrożenie unijnej dyrektywy 2021/514 (DAC7). Miało to nastąpić już w 2022 r., ale zarówno Polska, jak i 13 innych państw unijnych nie zdążyły na czas. Pisaliśmy o tym w artykule „Bruksela grozi ponad połowie krajów UE za opieszałość” (DGP nr 25/2023).
Projekt dotyczy platform internetowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi oraz najem nieruchomości i wszelkich środków transportu. Zakłada, że zarejestrowani w Polsce operatorzy takich platform będą zbierać informacje m.in. o danych adresowych i identyfikacyjnych użytkowników, ich numerach VAT oraz NIP, dacie urodzenia (jeśli użytkownik to osoba fizyczna), numerach kont, na które wpływa wynagrodzenie użytkownika, kwotach wynagrodzenia, prowizjach i podatkach pobieranych przez platformę oraz danych adresowych i okresie wynajmu (jeżeli usługa dotyczy wynajmu nieruchomości).
Jeśli internetowy sprzedawca nie przekaże takich informacji, to operator platformy zablokuje mu możliwość internetowego handlu oraz wstrzyma wypłatę wynagrodzenia.
Portale nie będą musiały przekazywać danych o sprzedawcach, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło 2 tys. euro rocznie.
Nie będą również raportowane informacje o transakcjach dokonywanych przez podmioty rządowe, spółki notowane na giełdzie oraz podmioty z sektora wynajmu nieruchomości, jeżeli dokonają one ponad 2 tys. transakcji najmu w danym okresie sprawozdawczym.
Niezależnie od tego projekt zakłada też inne zmiany. Przykładowo pojawi się podstawa prawna, która pozwoli urzędnikom zagranicznego fiskusa prowadzić wspólne kontrole z polską skarbówką.
Od maja 2023 r. automatyczna wymiana informacji o dochodach z innymi państwami miałaby objąć również dochody z należności licencyjnych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i niektórych innych ustaw w konsultacjach publicznych