W 2022 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej zawarł z podatnikami 98 uprzednich porozumień cenowych (ang. advanced pricing agreements - APA). Dwa z nich były dwustronne, a więc wymagały kontaktu z zagraniczną skarbówką, bo dotyczyły rozliczeń polskich i zagranicznych podmiotów powiązanych.
Tak wynika z najnowszych statystyk Ministerstwa Finansów. Dla porównania w całym 2021 r. zawarto 101 porozumień (w tym 5 dwustronnych).
Dane potwierdzają, że przyspieszenie nastąpiło w ostatnim kwartale 2022 r., kiedy doszło do zawarcia 33 uprzednich porozumień cenowych. Jedno z nich było dwustronne. Równocześnie zmalała liczba postępowań w toku. Na koniec września 2022 r. było ich 264, natomiast na koniec grudnia ub.r. - 240.
MF publikuje te statystyki co kwartał. Bardzo obiecujące były dane za 2021 r., ale zaraz potem, w I kw. 2022 r., tempo zawierania porozumień znacznie osłabło (zawarto wtedy wyłącznie 14 APA). Mogło to mieć związek z tym, że do końca 2021 r. zawarcie takiego porozumienia gwarantowało podatnikom, że unikną limitowania kosztów uzyskania przychodu z tytułu usług niematerialnych nabytych od podmiotów powiązanych. Od 2022 r. limit określony w art. 15e ustawy o CIT już nie obowiązuje.
Przypomnijmy, że APA to rodzaj glejtu od fiskusa gwarantujący, że rozliczenia podatnika z podmiotami powiązanymi są prawidłowe, a wysokość kosztów podatkowych nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli.
Porozumienie jest ważne nie dłużej niż przez pięć lat, przy czym może być ono odnowione na ten sam okres (art. 95 ust. 2 i 4 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 ze zm.). ©℗
Uprzednie porozumienia cenowe na przestrzeni lat 2006-2022 / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe