Ministerstwo Finansów rozważa przesunięcie do 30 czerwca br. zarówno terminu składania CIT-8, jak i terminu zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym – potwierdził resort w odpowiedzi na pytanie DGP.

Jeżeli ministerstwo podejmie taką decyzję, to przesunięty zostanie również termin na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Z kolei w ubiegłym tygodniu resort potwierdził oficjalnie, że obowiązek wystawiania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur ma wejść w życie co do zasady od 1 lipca 2024 r., ale dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – od 1 stycznia 2025 r. Wyłączone z tego systemu będą faktury wystawiane konsumentom.

E-faktury

O planach przesunięcia o pół roku obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur wyłączeniu z tego systemu faktur dla konsumentów informowaliśmy już na serwisie Gazetaprawna.pl w artykule „MF odroczy obowiązek wystawiania e-faktur przez KSeF o pół roku”. Tym samym potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia.

Z komunikatu MF wynika, że resort planuje też sporo innych zmian. Jeżeli u podatnika dojdzie do awarii, to będzie on mógł wystawić faktury w trybie offline, ale będzie musiał je dostarczyć do KSeF „następnego dnia po wystawieniu offline” (tak wynika z komunikatu).

Ministerstwo zamierza też wyłączyć z KSeF bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony za przejazd po autostradach).

Do końca 2024 r. pozostawi też możliwość wystawiania tak jak dotychczas faktur z kas fiskalnych i faktur uproszczonych.

Resort chce też złagodzić kary. Przypomnijmy, że według grudniowego projektu za niewystawienie według określonego wzoru lub nieterminowe przesłanie faktury ustrukturyzowanej do KSeF miałaby grozić kara nawet do 100 proc. kwoty VAT wykazanego na fakturze lub do 18,7 proc. kwoty z faktury, jeśli nie będzie na niej wykazany podatek. Kara nie mogłaby być niższa niż 1 tys. zł (albo 500 zł za nieterminowe przesłanie faktury).

To jednak ma się jeszcze zmienić. Co więcej, kary nie mają być nakładane przez pierwsze pół roku od wprowadzenia obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Będą stosowane dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Nie została jeszcze opublikowana nowa wersja projektu, która uwzględniałaby wszystkie te zmiany.

Sprawozdanie i zeznanie CIT

Niewykluczone, że przedłużone zostaną też terminy na złożenie zeznań rocznych CIT, zapłatę tego podatku oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2022 r. Pisaliśmy o tym już w artykule „Terminy rozliczenia CIT oraz sprawozdań za 2022 r. mają być przedłużone” opublikowanym na Gazetaprawna.pl.

Wówczas bazowaliśmy na informacji podanej na stronie internetowej Konfederacji Lewiatan. Teraz, w odpowiedzi na pytanie DGP, Ministerstwo Finansów potwierdziło, że rozważa przesunięcie do 30 czerwca br. zarówno terminu składania CIT-8, jak i terminu zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym.

W konsekwencji powinny też zostać przesunięte terminy sprawozdawcze. Decyzja niewątpliwie zapadnie w najbliższym czasie.

Przypomnijmy, że wydłużony do końca czerwca czas na złożenie zeznań, zapłatę CIT i sporządzenie sprawozdania finansowego podatnicy mieli również w 2022 r.©℗