W PIT odliczyć można do 53 tys. zł wydatków poniesionych na ocieplenie jednorodzinnych budynków mieszkalnych (np. okna, piece, panele fotowoltaiczne).

Ważne

Ulga dotyczy tylko prac termomodernizacyjnych w budynku wybudowanym, a nie tym, który jest dopiero w budowie.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tej preferencji można znaleźć w objaśnieniach podatkowych 16 września 2019 r. i w interpretacjach indywidualnych.

Jak odliczyć ulgę na termomodernizację

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym odpowiednio od:

- dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub

- dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub

- przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli dochód (przychód) za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki jest niewystarczający, może je odliczyć w kolejnych latach. Ma na to 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.

Przykład

W 2022 r. podatnik poniósł wydatki w wysokości 30 tys. zł na wymianę okien w domu jednorodzinnym, którego jest właścicielem. Jego dochód ze stosunku pracy za 2022 r. wyniósł 54 tys. zł.

W pierwszej kolejności od dochodu musi odliczasz składki na ubezpieczenia społeczne. Od tak wyliczonej różnicy (pomniejszonego dochodu) odlicza wydatki na ulgę termomodernizacyjną (maksymalnie do wysokości tej różnicy). Jeśli wysokość różnicy nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to pozostałą ich część odliczy w zeznaniu za 2023 r. Jeśli wysokość różnicy pozwala na odliczenie pełnej kwoty, to nie może ich przenieść do zeznania za 2023 r. wynika to z wyjaśnień Ministerstwa Finansów opublikowanych na stronie internetowej (podatki.gov.pl).

Jakie wydatki na termomodernizację podlegają odliczeniu

Pełny zakres wydatków podlegających odliczeniu określił minister inwestycji i rozwoju w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2489). ).

W praktyce najczęściej podatnicy chcą rozliczyć wydatki na:

- montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła (patrz. np. interpretacja z 20 stycznia 2023 r. sygn.0115-KDIT2.4011.729.2022.2.MD,

- okna oraz stare, przerdzewiałe pokrycie dachowe na nową blachodachówkę wraz z rynnami i rurami spustowymi, włazem dachowym oraz membraną dachową (patrz. np. interpretacja z 26 stycznia 2023 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.977.2022.2.KP).

- klimatyzator z funkcją ogrzewania (patrz. np. interpretacja z 25 stycznia 2023 r. sygn. 0115-KDIT2.4011.750.2022.2.KC i z 24 stycznia 2023 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.24.2023.1.KP),

- zakup paneli grzewczych IR (podczerwień) wraz z instalacją i niezbędnym osprzętem.

Te wydatki fiskus pozwala odliczać.

Nie akceptuje natomiast odliczania w ramach ulgi np. na wymiany samych szyb i montaż markiz (patrz interpretacja z 24 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.738.2022.1.SR).

Dla kogo ulga termomodernizacyjna

Należy pamiętać, że aby skorzystać z preferencji trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Nie przysługuje ona podatnikowi, który jest jedynie posiadaczem i nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby prawo własności do nieruchomości.

W objaśnieniach podatkowych Ministerstwo Finansów wyjaśniło też co, jeżeli podatnik zamieszkuje budynek, którego właścicielami byli jego zmarli już krewni, posiada prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku, ale nie przeprowadzono jeszcze działu spadku

W takiej sytuacji, według resortu, podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki – wyjaśnił resort w projekcie.

I tu w praktyce pojawiają się problemy, szczególnie gdy faktura została wystawiona na zmarłego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uważa bowiem, że spadkobierca nie ma prawa do ulg i zwolnień wynikających z ustawy o PIT, które teoretycznie przysługiwałyby spadkodawcy, ale z których nie mógł on skorzystać z powodu śmierci. Z tego względu odmówił spadkobierczyni prawa dziedziczenia ulgi termomodernizacyjnej. Takie stanowisko organ zaprezentował w interpretacji z 27 maja 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW.

Jakie budynki do termomodernizacji

Odliczyć można tylko wydatki poniesione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Może to być budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący samodzielną całość. Przepisy o uldze dopuszczają wydzielenie nie więcej niż dwóch mieszkań albo jednego lokalu mieszkalnego i jednego użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Z ulgi można skorzystać przykładowo, gdy w domu o powierzchni 200 m kw. został wydzielony np. sklep o powierzchni 50 m kw.

Tak samo jeżeli w domu o powierzchni np. 300 m kw. nie został wydzielony żaden lokal, ale w ramach działalności gospodarczej wynajmowanie są pokoje.

Dyrektor KIS potwierdzał natomiast, że odliczenie przysługuje też przy wydatkach termomodernizacyjnych w domku letniskowym, jeżeli służy on do mieszkania, a nie jedynie do zaspokajania potrzeb związanych z rekreacją i wypoczynkiem (np. w interpretacji z 5 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.932.2020.2.KC).

Prace termomodernizacyjne mogą być wykonane również w innym budynku, jeżeli służą one ociepleniu domu jednorodzinnego należącego do podatnika. Przykładowo jeżeli nie ma technicznej możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltanicznej) na budynku jednorodzinnym wówczas może ona być zamontowana na innym obiekcie, np. garażu, pomieszczeniu gospodarczym.

Jak liczyć limit

Maksymalna kwota odliczeń do 53 tys. zł odnosi się do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Natomiast każdemu podatnikowi przysługuje odrębny limit.

Jeżeli więc właścicielami domu są np. dwie osoby (np. małżeństwo) każdy z nich ma prawo odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków, bez stosowania proporcji wynikającej z udziałów w nieruchomości (np. 50 proc.).

Jeżeli więc dwóch współwłaścicieli domu jednorodzinnego (o równych udziałach), z których jeden poniósł wydatki udokumentowane fakturami na kwotę 25 tys. zł, a drugi – na 50 tys. zł – to obaj będą mogli odliczyć te wydatki w całości. Kwoty mieszczą się bowiem w ustawowym limicie.

Ulga termomodernizacyjna: Jak udokumentować

Należy jednak pamiętać, że odliczeń dokonuje się na podstawie faktur w kwocie zawierającej nieodliczony VAT. Musi być to dokument wystawioną przez czynnego podatnika VAT. Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów opublikowanych na stronie internetowej wynika natomiast, że w przypadku małżeństwa, które ma wspólnotę majątkową nie ma znaczenia na kogo wystawiona jest faktura, na prace termomodernizacyjne we wspólnym domu. Oboje będą mogli z niej odliczyć wydatki do kwoty ich indywidualnych limitów.

Jeżeli jednak dom będzie należał tylko do majątku żony, a faktura będzie wystawiona na męża, nie będzie można odliczyć ulgi nawet jeżeli mają wspólność majątkową. Aby rozliczyć wydatki na fakturze muszą być dane żony.

Jakie ograniczenia

Należy też pamiętać, że odliczenie nie dotyczy też sytuacji, gdy wydatki zostały zwrócone podatnikowi albo zaliczył on je do kosztów uzyskania przychodów.

Przykładowo należy to uwzględnić, jeżeli podatnik zamontował panele fotowoltaiczne w 2022 r. swoim domu jednorodzinnym, ale np. w 2023 r. otrzyma dotację z programu Mój Prąd.

W takiej sytuacji może to uwzględnić w składanej deklaracji za 2022 r. tj. pomniejszyć kwotę wydatków z o kwotę dotacji.

Jeżeli jednak tego nie zrobi od razu będzie mógł złożyć korektę zeznania i pomniejszyć kwotę ulgi o kwotę otrzymanej dotacji. Ministerstwo Finansów na swojej stronie wyjaśniło też, że jeżeli podatnik nie będzie chciał składać korekty to w zeznaniu za 2023 r. będzie musiał doliczy do dochodu kwoty, które zostały zwrócone.

W jakim okresie

Uwaga, podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, jeżeli nie zakończy przedsięwzięcia w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek. Przykładowo, jeżeli pierwszy wydatek na zakup styropianu był 28 stycznia 2022 r., to na zakończenie termomodernizacji jest czas do końca 2025 r. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług) określony na fakturze.