Ulga na internet to bardzo popularna ulga, którą podatnicy mogą zawrzeć w rocznym rozliczeniu podatkowym. Kto może z niej skorzystać? Czy istnieją jakieś ograniczenia? Ile razy można skorzystać z ulgi na internet?

Komu przysługuje ulga na internet?

Jeśli dana osoba uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i w danym roku rozliczeniowym poniosła koszty zawiązane z opłatą za internet, może skorzystać z tego rodzaju ulgi.

Warunkiem koniecznym, który musi spełnić, jest to, że z ulgi korzysta pierwszy raz lub dokonała tego również w roku poprzedzającym bieżącą deklarację. Ulga bowiem przysługuje dwukrotnie w dwóch następujących po sobie latach. Na nieszczęście podatników, nie można jej rozdzielać. Każda przerwa skutkuje utratą prawa do przysługującej ulgi.

Na jaki internet przysługuje ulga?

Nie ma różnicy, czy osoba chcąca skorzystać z ulgi na internet używa stałego łącza (internet domowy) czy też internetu mobilnego. Ważne jest, aby do rozliczenia był zaliczony tylko i wyłącznie koszt poniesiony za korzystanie z usług internetu - nawet jeśli został zakupiony w pakiecie np. z usługami telekomunikacyjnymi.

Z ulgi wyłączone są również koszty związane m.in. z zakupem sprzętu, aktywacją usługi czy też serwisem.

Jaką kwotę należy wpisać do ulgi na internet?

Kwota, którą należy wpisać w rozliczeniu podatkowym, korzystając z ulgi na internet, to nic innego jak realne poniesione wydatki z tego tytułu. Przepisy uwzględniają jednak kwotę maksymalną, która dla osoby rozliczającej się w pojedynkę nie może przekraczać 760 zł. W przypadkumałżonków rozliczających się wspólnie kwota ta ulega podwojeniu – wynosząc analogicznie 1520 zł za dany rok podatkowy.

Limit ten nie przechodzi na kolejny rok, zatem osoby, które w danym roku korzystały z internetu nie uzyskując jednocześnie dochodu, nie mogą skorzystać z ulgi w roku kolejnym.

Jak należy udokumentować prawo do ulgi na internet?

Osoby, które korzystają z ulgi na internet, muszą posiadać dokumenty poświadczające poniesiony wydatek. Mówiąc prościej - faktura powinna wystarczyć. Najważniejsze, żeby znalazły się w niej dokładnie poniesione koszty, dane dostawcy, a także odbiorcy usługi (czyli osoby rozliczającej się). Jeśli usługa internetu zakupiona jest w pakiecie z innymi, koszt internetu powinien być dokładnie wyszczególniony.

Ważne - jeśli FV, rachunek czy inny dokument poświadczający zakup usługi nie posiada potwierdzenia uiszczenia wpłaty, należy posiadać takowy w postaci np. potwierdzenia przelewu.

Najem a ulga na internet

Wynajmując mieszkanie z internetem nasuwa się pytanie – czy można w takim przypadku skorzystać z ulgi. Odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi: NIE. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że osoba rozliczająca się musiałaby korzystać z internetu do własnych celów. W przypadku wynajmu mieszkania użytkownikiem takowego stają się jego najemcy.

Jakie zeznanie złożyć, by skorzystać z ulgi na internet

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28. Do każdego z nich należy dołączyć PIT/O, czyli tzw. informację o odliczeniach.

Podsumowując – w zakresie ulgi na internet od kilku lat nic się nie zmieniło. Została wprowadzona w 2005 roku i nadal istnieje, przysługując osobom, które spełniają warunki do skorzystania z niej. Dawniej ulga miała na celu zachęcenie odbiorców do skorzystania z nowych technologii. Obecnie, gdy według danych GUS prawie 90 proc. gospodarstw domowych posiada internet, ta ulga po prostu jest. Warto z niej skorzystać, gdyż nie wiadomo, jak długo taka forma odliczeń będzie możliwa.