Tak zdecydował Sejm, odrzucając podatkowe poprawki Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej. Teraz czeka już ona tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
Wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.