Spytała o to spółka, która chce zautomatyzować sposób przesłania wniosków i oświadczeń dla celów rozliczania zaliczek na podatek dochodowy swoich pracowników. Planuje w tym celu udostępnić specjalną aplikację. Pracownik logowałby się do niej przy użyciu unikalnego loginu i hasła. Dzięki tym danym podpisywałby składane spółce oświadczenia i wnioski dla celów PIT.
Spółka tłumaczyła, że taka kombinacja danych pozwala na identyfikację pracownika. Dzięki temu ona sama, jako płatnik, będzie miała pewność, że dokument został podpisany przez konkretną osobę.