Chodziło o podatnika, który od 2013 r. przebywał poza Polską: w Wielkiej Brytanii, Holandii i Australii. W tym czasie przyjeżdżał do Polski sporadycznie, by odwiedzać rodzinę.
W 2022 r. wrócił jednak na stałe do Polski, razem z żoną, którą poznał w Australii. Chciałby skorzystać z ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT. Przysługuje ona osobom, które przenoszą swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Ulga oznacza zwolnienie z przychodów do 85 528 zł rocznie i można z niego korzystać w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych.