Z preferencji na zakup robotów można korzystać do końca 2026 r. równolegle z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych. Ulga dotyczy też maszyn kupionych przed 2022 r. – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka produkcyjna, która wykorzystuje w swojej działalności roboty przemysłowe, zarówno te kupione przed 2022 r., jak i później. Chciała się dowiedzieć, jak może skorzystać z ulgi na robotyzację.
Preferencja ta obejmuje wydatki poniesione na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy można z niej skorzystać w rozliczeniu za rok 2022.
Zgodnie z art. 38eb ustawy o CIT podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania „kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację”. Odliczenie to ma zastosowanie „do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.”.
Spółka zastanawiała się, czy w związku z tym może skorzystać z tej preferencji jednorazowo w roku zakupu, czy w czasie, czyli wraz z dokonywaniem amortyzacji.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że prawidłowe jest drugie podejście, bo kosztem uzyskania przychodów przy zakupie robotów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych (odpisy amortyzacyjne).
Jeżeli do końca 2026 r. podatnik nie zdąży zamortyzować robota, to nie skorzysta z ulgi w odniesieniu do całej jego wartości – wynika z odpowiedzi dyrektora KIS.
Zarazem jednak potwierdził on, że preferencja dotyczy również robotów, które zostały kupione przed 2022 r., jeżeli do tego czasu nie zostały w całości zamortyzowane. Podatnik może więc odliczyć w latach 2022–2026 od podstawy opodatkowania 50 proc. odpisów amortyzacyjnych dokonanych od robotów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. – wynika z odpowiedzi dyrektora KIS.©℗
Kosztem przy zakupie robota są odpisy amortyzacyjne. Jeżeli firma nie zdąży go zamortyzować do końca 2026 r., to nie skorzysta z ulgi w odniesieniu do całej wartości
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 stycznia 2023 r., sygn.0111-KDIB2-1.4010.736.2022.1.MK