Końca sporów nie widać, a odpowiedź jest istotna nie tylko dla państwowych grup kapitałowych, lecz przede wszystkim dla tysięcy spółek gminnych. Przykładowo: czy miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji musi sporządzać dokumentację cen transferowych dla transakcji kontrolowanych realizowanych z inną spółką komunalną? Nie do końca jest to jasne.
Wiadomo natomiast, że za niesporządzanie lokalnej dokumentacji cen transferowych grozi grzywna w wysokości nawet 720 stawek dziennych (art. 56c kodeksu karnego skarbowego) i dodatkowe zobowiązanie podatkowe określone w art. 58a i 58c ordynacji podatkowej.