Stawki za 1 km przejazdu, w przypadku wykorzystywania przez pracownika do celów służbowych prywatnego pojazdu, nie były zmieniane przez 16 lat. Jednak do prawodawcy dotarło w końcu, że konieczne jest ich podwyższenie, i uczynił to w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5). Od 17 stycznia (tego dnia wchodzą w życie nowe przepisy) wysokość stawek wynosi:
• pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł (dotychczas było 0,5214 zł),