Spytał o to rolnik, który prowadzi gospodarstwo pasieczne i sprzedaje miód i pyłek pszczeli. W tym zakresie jest zwolniony z podatku dochodowego i z VAT. Dla urozmaicenia oferty obraca też przetworzonymi produktami pszczelimi, np. słodyczami i kosmetykami na bazie miodu. Te jednak sprzedaje już w ramach działalności gospodarczej, więc w tym zakresie jest czynnym podatnikiem VAT, a obrót ewidencjonuje w kasie fiskalnej.
Zastanawiał się, czy wobec tego miód i pyłek powinien również rejestrować w ten sposób.