Jeśli między sobą handlują dwa podmioty, w których udziały ma Skarb Państwa, a dodatkowo jeden z nich jest właścicielem drugiego, to nie ma zastosowania zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – stwierdził po pięciu latach szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji zmieniającej.

Szef KAS uchylił tym samym korzystną dla podatnika interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydaną 19 marca 2018 r.
Wystąpiła o nią pięć lat temu spółka zajmująca się obsługą naziemną statków powietrznych. Jej pytanie miało związek z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175 ze zm.), która zmieniła przepisy o cenach transferowych, i to z mocą wsteczną (do dochodów uzyskanych już od 1 stycznia 2017 r.). Ze zmienionego art. 11 ust. 4 ustawy o CIT wynikało, że dokumentacji cen transferowych nie trzeba sporządzać, jeżeli powiązania między podmiotami wynikają wyłącznie z tego, że udziały w nich posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (JST). Obecnie podobna zasada wynika z art. 11n ust. 5 ustawy o CIT.
We wniosku o interpretację spółka poinformowała, że jej właścicielem jest w 100 proc. przedsiębiorstwo państwowe. Ona z kolei posiada 100 proc. udziałów w innym podmiocie. W 2017 r. realizowała transakcje zarówno z przedsiębiorstwem państwowym, jak i z własną spółką zależną.
Uważała, że w związku ze zmianą przepisów nie musi sporządzać dokumentacji cen transferowych za 2017 r. Dyrektor KIS potwierdził jej stanowisko w interpretacji indywidualnej z 19 marca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.38.2018.1.AZ).
Obecnie szef KAS przemyślał tę odpowiedź i ją zmienił. Wyjaśnił, że celem tamtej nowelizacji nie było zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji lub innych zdarzeń, które realizują spółki powiązane zarówno ze Skarbem Państwa (choćby pośrednio), jak i pomiędzy sobą. A tak właśnie było w sytuacji, o którą spytała spółka – handlujące między sobą podmioty były powiązane zarówno ze Skarbem Państwa, jak i między sobą.
W rezultacie – jak stwierdził szef KAS – spółka powinna była sporządzić dokumentację cen transferowych za 2017 r.
Inaczej byłoby – dodał – gdyby realizowała transakcje z podmiotami, z którymi łączyłoby ją wyłącznie powiązanie ze Skarbem Państwa, a nie dodatkowe związki kapitałowe lub osobowe. ©℗
Interpretacja zmieniająca wydana 28 grudnia 2022 r. przez szefa KAS, sygn. DOP4.8221.28.2021.GEFH