Szef KAS uchylił tym samym korzystną dla podatnika interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydaną 19 marca 2018 r.
Wystąpiła o nią pięć lat temu spółka zajmująca się obsługą naziemną statków powietrznych. Jej pytanie miało związek z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175 ze zm.), która zmieniła przepisy o cenach transferowych, i to z mocą wsteczną (do dochodów uzyskanych już od 1 stycznia 2017 r.). Ze zmienionego art. 11 ust. 4 ustawy o CIT wynikało, że dokumentacji cen transferowych nie trzeba sporządzać, jeżeli powiązania między podmiotami wynikają wyłącznie z tego, że udziały w nich posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (JST). Obecnie podobna zasada wynika z art. 11n ust. 5 ustawy o CIT.