Zmiany w tym zakresie funduje ryczałtowcom Ministerstwo Finansów, a w ślad za nim parlament, nowelizując ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540).