Czy ryczałt za grudzień i za IV kw. 2022 r. należy zapłacić do 20 stycznia? To jedno z najczęściej zadawanych ostatnio pytań. Nic dziwnego, już trzeci rok z rzędu mamy do czynienia z innymi regułami.

Zmiany w tym zakresie funduje ryczałtowcom Ministerstwo Finansów, a w ślad za nim parlament, nowelizując ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540).
Co gorsza, tym razem mamy do czynienia z innym terminem na złożenie rocznego zeznania PIT-28 (PIT-28S), a innym na wpłatę podatku za grudzień i za IV kw. To przestroga dla osób, które sądziłyby, że skoro wydłużono im czas na złożenie zeznania, to mają go równie dużo na wpłatę ostatniego ryczałtu za 2022 r.
Jakby tego było mało, to dla wpłat za grudzień i za IV kw. 2022 r. wprowadzono – na zasadzie wyjątku – jeszcze inny, szczególny termin, który w przyszłych latach nie będzie już obowiązywał.
Jak się w tym wszystkim połapać? Wskazówką niech będzie zestawienie, które przygotowaliśmy.

Co się zmieniło

Źródłem tegorocznego zamieszania są głównie przepisy ubiegłorocznej korekty Polskiego Ładu, czyli ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265).
Z ustawy tej wynika, że co do zasady ryczałtowcy:
  • płacą ryczałt za grudzień i za IV kw. – do 20 stycznia następnego roku;
  • składają zeznanie roczne PIT-28 (PIT-28S) – w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku.
Ale uwaga: dla wpłat ryczałtu za grudzień i za IV kw. 2022 r. przewidziano odrębny termin.

Wyjątek dla 2022 r.

Ta sama ustawa zmieniająca z 9 czerwca 2022 r. zawiera bowiem przepis przejściowy – art. 30 ust. 1. Wynika z niego, że ryczałt za grudzień oraz ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r.
Jeśli chodzi natomiast o złożenie zeznania rocznego PIT-28 (PIT-28S), to za 2022 r. należy to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2023 r., a w zasadzie do 2 maja br., ponieważ 30 kwietnia przypada w tym roku w niedzielę, a 1 maja to święto.
Termin na złożenie zeznania to efekt zmiany w art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ma ona zastosowanie już do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. (co z kolei wynika z art. 18 ust. 1 ustawy zmieniającej z 9 czerwca 2022 r.).
Przypomnijmy, że zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego. Przynajmniej ta zasada się nie zmieniła.

Dla tych, którzy zmienią decyzję

Uwaga: ryczałtu za grudzień i IV kw. 2022 r. nie wpłacają do końca lutego 2023 r. osoby, które będą chciały zmienić formę opodatkowania za miniony rok i rozliczyć się według skali podatkowej. Ważne też, żeby nie złożyły zeznania PIT-28 (PIT-28S), bo jeżeli to zrobią, stracą możliwość rozliczenia się za 2022 r. według skali PIT. Będziemy do tego tematu jeszcze wracać na łamach DGP.

Zmiana za zmianą

Warto zauważyć, że rok temu ryczałtowcy rozliczali się za grudzień i ostatni kwartał 2021 r. według jeszcze innych reguł. W innym terminie również musieli złożyć zeznanie roczne (patrz: tabela). ©℗
Terminy dla ryczałtowców – zmiana goni zmianę
Ryczałt – za jaki okres Wpłata podatku Zeznanie roczne
Termin Podstawa prawna Podstawa prawna
ryczałt za grudzień 2023 r. i za IV kw. 2023 r. do 20 stycznia 2024 r. art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
ryczałt za grudzień 2022 r. i za IV kw. 2022 r. do 28 lutego 2023 r. art. 30 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265) od 15 lutego do 30 kwietnia 2023 r. (a ze względu na układ świąt – do 2 maja 2023 r.) art. 18 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)
ryczałt za grudzień 2021 r. i za IV kw. 2021 r. przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, czyli do 28 lutego art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. od 15 lutego do 28 lutego 2022 r. art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.