Podliczyłem PIT, wypełniłem zeznanie podatkowe i – niestety – okazało się, że muszę fiskusowi dopłacić. To oczywiście oznacza, że zarobiłem dużo – opowiada pan Paweł – jednak pieniądze się rozeszły: miałem mnóstwo wydatków związanych z budową domu, mam też kredyty we frankach i co miesiąc płacę wysokie raty. Brak mi rezerw na dopłatę do podatku. Czy mogę zwrócić się do skarbówki o zwłokę albo rozłożenie płatności na raty
Podatki zapłacić trzeba, a za niedopełnienie tego obowiązku czeka kara. Żeby jej uniknąć, można więc zaciągnąć pożyczkę w banku, pożyczyć od znajomych, rodziny albo zacisnąć pasa. Można też jednak spróbować dogadać się z fiskusem.
Szukając rozwiązania problemu, pan Paweł powinien pamiętać, że jeśli spóźni się z zapłatą podatku, urząd skarbowy zacznie naliczać odsetki za każdy kolejny dzień. Odsetki karno-skarbowe wynoszą teraz 8 proc. w skali roku. To jednak nie wszystkie sankcje. Niezależnie od odsetek karno-skarbowych, za niedopełnienie obowiązków podatkowych fiskus może ukarać mandatem. Taki mandat wynosi od 1/10 minimalnego wynagrodzenia, czyli 175 zł, do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 3500 zł. Tego rodzaju karę urząd skarbowy wyznacza w zależności od rozmiaru przewinienia. Jeśli pan Paweł spóźni się miesiąc z zapłatą – przypuśćmy – 500 zł (ale w końcu zapłaci), urząd skarbowy prawdopodobnie z karania zrezygnuje, mając na względzie niską szkodliwość społeczną przewinienia. Naliczy jednak odsetki.
Aby jednak uniknąć podatkowych przykrości, warto uprzedzić kłopoty i poinformować fiskusa o kłopotach. Bez względu na to, czy mamy pieniądze na podatek, czy nie, trzeba, tak jak pan Paweł, wypełnić PIT i złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym. Do formularza pan Paweł może dołączyć pismo informujące, że pieniędzy nie wpłacił. W tym piśmie powinien wyrazić czynny żal, wyjaśnić przyczynę opóźnienia i zadeklarować termin, w jakim ze zobowiązania się wywiąże. Może też poprosić o rozłożenie daniny na raty.
Teraz pozostaje oczekiwanie na odpowiedź urzędu skarbowego i zbieranie pieniędzy. Jeśli pan Paweł nie jest notorycznym przestępcą podatkowym, a w poprzednich latach sumiennie się wywiązywał z obowiązków wobec fiskusa, prawdopodobnie uniknie kary.
Podstawa prawna
Obwieszczenie ministra finansów z 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (Monitor Polski z 15 października 2014 r. poz. 905). Art. 16 par. 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186). v