Spór toczył się o zakres uprawnień fiskusa do żądania informacji i dokumentów na podstawie art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.).