Takie rozwiązanie ma pomóc osobom, których dotknęła decyzja Szwajcarskiego Banku Centralnego z 15 stycznia 2015 r. o uwolnieniu kursu franka. Wiceminister poinformował, że podatek nie będzie też pobierany od banku, który zastosuje ujemną stopę i umorzy część odsetek. Jest to związane z tym, że kredytodawcy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów. Zaniechanie poboru PIT i CIT ma zostać wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów. Projekt jest na etapie konsultacji wewnątrzresortowych.
Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana z marca 2015 r. na interpelację poselską nr 31509