Można zakończyć rok podatkowy zaledwie po kilku miesiącach, gdy limit wartości sprzedaży brutto nie przekroczył jeszcze 2 mln euro, a następnie wybrać ryczałt od dochodów spółek jako mały podatnik, czyli z 10-proc. estońskim CIT

Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpiła o nią spółka z o.o., która od 1 października 2022 r. wybrała przepisy o ryczałcie od dochodów spółek, zwanym estońskim CIT. W związku z tym jej ostatni rok podatkowy zakończył się 30 września 2022 r. Wtedy to spółka zamknęła księgi rachunkowe i złożyła deklarację CIT-8, w której wykazała wartość sprzedaży brutto na poziomie nieprzekraczającym równowartości 2 mln euro, czyli limitu decydującego o statusie małego podatnika (art. 4a pkt 10 ustawy o CIT).
Był to skrócony rok podatkowy – od 1 lipca do 30 września 2022 r., ponieważ jej wcześniejszy rok obrotowy zakończył się 30 czerwca 2022 r., a trwał od 1 lipca 2021 r. Wtedy wartość jej przychodów ze sprzedaży brutto przekroczyła równowartość 2 mln euro.
Spółka była zdania, że w pierwszym roku stosowania estońskiego CIT, czyli w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., będzie jej przysługiwał status małego podatnika. Będzie więc uprawniona do obniżonej 10-proc. stawki ryczałtu od dochodów spółek, na podstawie art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.
Przywołała art. 28e ustawy o CIT, z którego wynika, iż limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika powinien być spełniony w ostatnim roku podatkowym (a nie obrotowym). Z kolei art. 4a pkt 10 ustawy o CIT nie wskazuje, jak długo powinien trwać ten ostatni rok podatkowy. Spółka uważała więc, że jej ostatni rok podatkowy trwał zaledwie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na art. 8 ust. 6a ustawy o CIT, w którym postanowiono, że jeśli podatnik wybrał estoński CIT przed upływem przyjętego roku podatkowego, to ostatnim miesiącem jego roku podatkowego jest ten poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem (czyli w tym przypadku wrzesień 2022 r.). Skoro więc spółka nie przekroczyła w tym okresie limitu przychodów 2 mln euro, to będzie jej przysługiwał status małego podatnika i będzie mogła płacić 10-proc. ryczałt – potwierdził dyrektor KIS.
– To niezwykle korzystna interpretacja – komentuje Jarosław Ostrowski, radca prawny, doradca podatkowy i wspólnik zarządzający w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.
Zwraca uwagę na to, że w świetle tej wykładni spółki, które wybiorą estoński CIT np. w drugim miesiącu przyjętego wcześniej roku podatkowego, mogą przez 11 miesięcy następnego roku podatkowego mieć prawo do 10-proc. ryczałtu.
– Jeśli taka spółka przynosi duże zyski, to łączne opodatkowanie wypłacanej dywidendy PIT i CIT może wynieść tylko 20 proc. Oszczędności mogłyby być więc niebagatelne – puentuje Jarosław Ostrowski. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 grudnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.813.2022.1.PC