Od 2 stycznia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) można złożyć wniosek o uzyskanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy i wysyłającego – poinformował resort finansów na swojej stronie internetowej.

Z informacji MF wynika, że w ten sposób można też uzyskać numer akcyzowy na potrzeby jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego lub jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Będą one ważne przez trzy miesiące. Ministerstwo wskazało, że wszystkie numery akcyzowe nadane od 2 stycznia do 12 lutego 2023 r. będą ważne dopiero od 13 lutego 2023 r.
MF wyjaśnia, że uzyskanie numeru akcyzowego, podobnie jak rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), jest czynnością materialno-techniczną. Zostaje on automatycznie nadany po złożeniu przez podmiot kompletnego wniosku na PUESC. Resort przypomniał, że organem właściwym w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających jest dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
– Numery te będą niezbędne, aby od 13 lutego kontrahenci w Unii Europejskiej mogli wysyłać sobie towary akcyzowe. Bez ich uzyskania taki handel będzie niemożliwy – tłumaczy Jacek Arciszewski, doradca podatkowy.
Chodzi o wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych objętych zharmonizowaną akcyzą dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE.
– Co więcej od 13 lutego uproszczony dokument towarzyszący e-SAD podatnicy będą już musieli przesyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu EMCS – tłumaczy Jacek Arciszewski. Dodaje, że tylko w przypadku awarii tego systemu dokument będzie można złożyć w wersji papierowej (zastępujący e-SAD).
Ekspert podkreśla, że aby móc skorzystać z nowego systemu EMCS, trzeba będzie uzyskać status uprawnionego odbiorcy (jeżeli odbiera się towary z zapłaconą akcyzą) albo uprawnionego wysyłającego, czyli uzyskać numer. Czasem konieczna będzie również rejestracja posiadanego zabezpieczenia akcyzowego na potrzeby przemieszczeń w systemie EMCS. ©℗