Dotyczą one zmian, które od 1 stycznia 2023 r. wprowadziła nowelizacja z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265 ze zm.). Umożliwiła ona m.in. składanie oświadczeń PIT-2 (upoważniających płatnika do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek) przez innych zatrudnionych niż pracownicy. Chodzi np. o zleceniobiorców, wykonawców dzieł, członków zarządów i rad nadzorczych, osoby na kontraktach menedżerskich.
Co więcej, podatnik może zobowiązać nawet trzech płatników do potrącania kwoty zmniejszającej podatek (łącznie nie więcej niż 300 zł miesięcznie). O zmianach tych pisaliśmy m.in. we wczorajszym artykule „Warto się postarać o niższą zaliczkę w trakcie roku” (DGP nr 1/2023).