Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. „Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku”.

Dotyczą one zmian, które od 1 stycznia 2023 r. wprowadziła nowelizacja z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265 ze zm.). Umożliwiła ona m.in. składanie oświadczeń PIT-2 (upoważniających płatnika do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek) przez innych zatrudnionych niż pracownicy. Chodzi np. o zleceniobiorców, wykonawców dzieł, członków zarządów i rad nadzorczych, osoby na kontraktach menedżerskich.
Co więcej, podatnik może zobowiązać nawet trzech płatników do potrącania kwoty zmniejszającej podatek (łącznie nie więcej niż 300 zł miesięcznie). O zmianach tych pisaliśmy m.in. we wczorajszym artykule „Warto się postarać o niższą zaliczkę w trakcie roku” (DGP nr 1/2023).
MF odnosi się w objaśnieniach m.in. do sytuacji podatnika, który dla tej samej firmy jest zarówno pracownikiem, jak i zleceniobiorcą. Jeżeli taka osoba chce, aby płatnik uwzględniał kwotę zmniejszającą podatek w zaliczkach płaconych od obu tych dochodów, to musi złożyć mu dwa oświadczenia w tym zakresie – podkreśla MF. Wyjaśnia, że należy to uczynić w części B formularza PIT-2 „Dane płatnika, któremu składane jest oświadczenie/wniosek”. W tym miejscu należy wskazać również źródło przychodów, którego dotyczy to oświadczenie (np. czy źródłem tym jest umowa o pracę, czy umowa zlecenia).
MF wskazuje też na różnice dotyczące potrącania kwoty zmniejszającej podatek przy wypłacie wynagrodzenia po wygaśnięciu stosunku pracy i po wygaśnięciu umowy zlecenia. Podkreśla, że przy obliczaniu zaliczki na PIT po wygaśnięciu stosunku pracy nie potrąca się kwoty zmniejszającej podatek. Nadal natomiast odejmuje się ją, gdy wygasła umowa zlecenia (np. trwała do 31 sierpnia, a wynagrodzenie wypłacono we wrześniu).
MF przypomina też, że złożone oświadczenia i wnioski dotyczą również kolejnych lat podatkowych. „Obecnie ustawa o PIT nie zawiera wyjątku od tej reguły. W konsekwencji wszystkie oświadczenia i wnioski są wieloletnie, chyba że uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki” – twierdzi resort.
Co innego wynika z urzędowego druku PIT-2. W części J dotyczącej wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek zamieszczono pole do wskazania konkretnego roku, którego będzie dotyczyła ta dyspozycja podatnika. Jest to zgodne z art. 31c ust. 1 ustawy o PIT, bo taki wniosek nie przechodzi na kolejny rok. ©℗