Podatnik, który po zmianie rezydencji podatkowej sprzeda waluty wirtualne i zarobi na tym ponad 4 mln zł, nie zapłaci podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to posiadacz walut wirtualnych, który planował zmienić rezydencję podatkową na zagraniczną. Następnie wymieniłby kryptowaluty na tradycyjne środki płatnicze. Dochód z tego tytułu mógłby przekroczyć 4 mln zł, a Polska utraciłaby w całości prawa do jego opodatkowania.
Mężczyzna poinformował, że w 10-letnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej będzie miał miejsce zamieszkania na terytorium Polski przez łącznie co najmniej pięć lat. Zasadniczo więc osiągnięty w przyszłości dochód mógłby być objęty w Polsce podatkiem od niezrealizowanych zysków (exit tax), o ile pochodziłby ze zbycia składników majątku, o których mowa w art. 30da ust. 3 ustawy o PIT.
Mężczyzna zwrócił jednak uwagę na to, że w przepisie tym mowa jest o dochodzie ze zbycia: ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, udziałów w spółce, akcji i innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Czym innym jednak – twierdził – są waluty wirtualne. Nie spełniają one definicji pochodnych instrumentów finansowych zawartej w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT ani nie są żadnym innym składnikiem majątku, o którym mowa w art. 30da ust. 3 ustawy o PIT – wskazał.
Dyrektor KIS w pełni się z nim zgodził. Potwierdził, że kryptowaluty nie spełniają definicji opodatkowanego składnika majątku w rozumieniu art. 30da ust. 3 ustawy o PIT. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 grudnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.809.2022.1.NM