Spytał o to posiadacz walut wirtualnych, który planował zmienić rezydencję podatkową na zagraniczną. Następnie wymieniłby kryptowaluty na tradycyjne środki płatnicze. Dochód z tego tytułu mógłby przekroczyć 4 mln zł, a Polska utraciłaby w całości prawa do jego opodatkowania.
Mężczyzna poinformował, że w 10-letnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej będzie miał miejsce zamieszkania na terytorium Polski przez łącznie co najmniej pięć lat. Zasadniczo więc osiągnięty w przyszłości dochód mógłby być objęty w Polsce podatkiem od niezrealizowanych zysków (exit tax), o ile pochodziłby ze zbycia składników majątku, o których mowa w art. 30da ust. 3 ustawy o PIT.