Spytała o to kobieta mająca orzeczenie o niepełnosprawności, której 12-letnia córka również ma takie orzeczenie. Chciała się upewnić, czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługuje jej podwójny limit odliczenia wydatków na samochód – na nią samą i na dziecko.
Dyrektor KIS odpowiedział, że to niemożliwe. Przytoczył art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT, który pozwala odjąć wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne do 16, roku życia, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.