O 247 transgranicznych interpretacjach indywidualnych i uprzednich porozumieniach cenowych poinformował w 2021 r. zagraniczne administracje skarbowe szef polskiej Krajowej Administracji Skarbowej – wynika z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Raport jest publikowany co roku, najnowszy obejmuje lata 2010–2021 i podsumowuje efekty automatycznej wymiany informacji o transgranicznych interpretacjach i uprzednich porozumieniach cenowych (ang. advanced pricing agreement – APA).
Odbywa się ona pomiędzy 131 państwami i jurysdykcjami akceptującymi ustalenia tzw. projektu BEPS, czyli wdrażanej od października 2015 r. reformy światowego systemu podatkowego. Jednym z najważniejszych jej elementów jest automatyczna wymiana informacji podatkowych.
Z raportu wynika jednak, że z roku na rok trend jest słabnący. W 2021 r. i w 2020 r. takich przypadków wymiany informacji było 5 tys. rocznie, podczas gdy w 2019 r. – 7 tys., rok wcześniej – 9 tys., a w 2017 r. 14 tys.
W ubiegłym roku wydanych zostało 1,8 tys. dokumentów, które będą podlegać wymianie w przyszłości.

Co sobie przekazują

Automatyczna wymiana dotyczy informacji o:
interpretacjach dotyczących preferencji podatkowych (np. preferencji IP Box),
transgranicznych APA,
interpretacjach indywidualnych dotyczących jednostronnej korekty dochodowości „in minus” dokonywanej przez zagraniczne podmioty powiązane,
interpretacjach dotyczących zakładu (stałej placówki) zagranicznego podmiotu (na gruncie przepisów o CIT i VAT) oraz
interpretacjach dotyczących zagranicznych podmiotów powiązanych.
Z raportu wynika, że od początku (2016 r.) do 31 grudnia 2021 r. informacje były wymieniane między administracjami skarbowymi poszczególnych krajów ok. 50 tys. razy i dotyczyły ponad 23 tys. dokumentów.
Poszczególne kraje najczęściej wymieniają się informacjami terminowo, a więc do trzech miesięcy po ich uzyskaniu przez krajowego fiskusa. Niechlubnymi wyjątkami są m.in. Czechy i Szwajcaria, które notują na tym polu spóźnienia.

Nie musimy się wstydzić

W Polsce odbywa się to na podstawie art. 76–81 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 626 ze zm.).
Z przepisów tych wynika, że informacje o transgranicznych interpretacjach i o APA wydanych w pierwszym lub drugim kwartale roku powinny trafić za granicę do końca września, a informacje o takich dokumentach wydanych w drugiej połowie roku – do końca marca roku następnego. Wymiana nie dotyczy interpretacji indywidualnych, które dotyczą wyłącznie rozliczeń osoby fizycznej.
Raport OECD pokazuje, że na przestrzeni lat Krajowa Administracja Skarbowa wydaje coraz więcej transgranicznych interpretacji i APA, które podlegają wymianie. W 2021 r. było ich 170, podczas gdy rok wcześniej – 108, a w 2018 r. – tylko 16.
W ubiegłym roku za granicę trafiały przede wszystkim informacje o transgranicznych interpretacjach dotyczących zagranicznych podmiotów powiązanych i jednostronnej korekty dochodowości „in minus”. Polska nie przekazywała za granicę informacji o interpretacjach dotyczących ulgi IP Box.
Adresaci informacji chwalą nasz kraj za terminowość i kompletność wysłanych danych. Do których państw one trafiały? – pokazujemy to w tabeli nr 2. ©℗
Transgraniczne interpretacje i APA wydane w latach 2010–2021 w Polsce, które podlegały automatycznej wymianie
Data wydania transgranicznej interpretacji bądź APA podlegających wymianie Liczba wydanych dokumentów
1 stycznia 2010 – 1 stycznia 2014 (o ile nie utraciły mocy ochronnej), 1 stycznia 2014 r. – 1 kwietnia 2016 r. 84
1 kwietnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. 6
2017 r. 20
2018 r. 16
2019 r. 100
2020 r. 108
2021 r. 170
Łącznie 504
Ile informacji o transgranicznych interpretacjach i APA Polska przekazała w 2021 r. innym krajom
Rodzaj transgranicznej interpretacji bądź APA podlegających wymianie Liczba zrealizowanych wymian Kraje i terytoria zależne, którym przekazano informacje
Transgraniczne uprzednie porozumienia cenowe 3 brak danych
Transgraniczne interpretacje dotyczące jednostronnej korekty dochodowości „in minus” dokonywanej przez zagraniczne podmioty powiązane 115 Australia, Chiny, Egipt, Gruzja, Indie, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Litwa, Północna Macedonia, Norwegia, Katar, Rosja, Republika Południowej Afryki, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone
Interpretacje indywidualne dotyczące zakładu zagranicznego podatnika 5 Norwegia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania
Transgraniczne interpretacje dotyczące podmiotów powiązanych 124 Australia, Kanada, Chiny, Egipt, Islandia, Indie, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Norwegia, Pakistan, Rosja, Singapur, Republika Południowej Afryki, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Wietnam
Łącznie 247