Nie można odliczyć opłat licencyjnych za korzystanie z wirtualnej kasy fiskalnej, czyli mającej postać oprogramowania – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dodał, że ulga nie przysługuje też na zakup urządzenia, na którym takie oprogramowanie zainstalowano.

Spytał o to przedsiębiorca prowadzący samoobsługową myjnię samochodową z pięcioma stanowiskami. W ofercie ma też samoobsługowy odkurzacz. Poinformował, że we wrześniu 2022 r. kupił sześć wirtualnych kas fiskalnych na każde stanowisko.
Chciał wcześniej dostosować się do nowych wymogów, które zaczną obowiązywać od 1 lutego 2023 r. Od tego momentu usługi myjni samochodowych będą objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Taki termin wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 29 września 2022 r. (Dz.U. poz. 2029).
Na pytanie dyrektora KIS podatnik doprecyzował, że kasy fiskalne mające postać oprogramowania użytkuje na podstawie opłaty licencyjnej. Wszystkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej ma natomiast producent oprogramowania. Nośnikiem kasy wirtualnej jest specjalne urządzenie, które stanowi hub integrujący kasę z urządzeniami do automatycznej sprzedaży towarów lub usług.
Przedsiębiorca chciał uzyskać potwierdzenie, że może skorzystać z ulgi w VAT na zakup tych kas. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że to niemożliwe, bo nie są spełnione wymogi z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Wyjaśnił, że podatnicy nie muszą być właścicielami kas (mogą ich używać na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym także licencyjnej). Jeżeli jednak chcą odliczyć ulgę, to muszą kupić kasę.
Oznacza to – według dyrektora KIS – że ulga przysługuje tylko na nabycie oprogramowania. A skoro właściciel myjni samochodowej ponosi wyłącznie opłaty licencyjne za prawo korzystania z kasy wirtualnej, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie, to nie skorzysta z odliczenia.
Fiskus zaznaczył też, że kasą wirtualną jest oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym to oprogramowanie zainstalowano. Nie można więc skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 grudnia 2022 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.426.2022.2.MS