Przepisy o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków nie dotyczą rozporządzania przez polskiego rezydenta majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podczas uzasadniania wyroku sędzia Beata Cieloch odwołała się do precedensowego wyroku NSA z 14 stycznia 2021 r. (sygn. akt II FSK 12/21). Już wtedy sąd kasacyjny orzekł, że exit tax nie może być pobierany, jeżeli doszło do darowizny majątku osobistego.
Tym razem chodziło o polskiego rezydenta będącego wspólnikiem cypryjskiej spółki kapitałowej. Planował przekazać córce w darowiźnie udziały w tej spółce. Córka nie jest polskim rezydentem podatkowym, a wartość darowizny przekraczałaby 4 mln zł. Wspólnik sam nie prowadzi działalności gospodarczej. Uważał, że planowana darowizna nie będzie podlegała podatkowi od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax).

Co na to przepisy

Zgodnie z art. 30da ust. 2 ustawy o PIT podatek ten może być pobierany wyłącznie przy przeniesieniu składnika majątku poza terytorium Polski lub zmianie rezydencji podatkowej na zagraniczną, jeśli nasz kraj utraciłby w ten sposób w całości lub w części prawo do opodatkowania związanych z tym dochodów. Podatku nie ma, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza 4 mln zł.
Z kolei w świetle art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT przepisy o exit tax mogą być stosowane odpowiednio do nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi składnika majątku położonego na terytorium Polski, jeśli w związku z taką operacją nasz kraj traci prawo do opodatkowania związanych z tym dochodów.

Spór o udziały

Mężczyzna przekonywał, że udziały w zagranicznej spółce nie spełniają definicji składnika majątku położonego na terytorium Polski, więc ich darowizna nie będzie opodatkowana.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uważał, że składnikiem majątku położonym na terytorium kraju są również udziały w zagranicznej spółce należące do polskiego rezydenta.
A skoro ich wartość przekracza 4 mln zł, to w tej sytuacji pobór exit tax jest jak najbardziej zasadny – stwierdził dyrektor KIS.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 783/19). Zgodził się z fiskusem, że udziały w cypryjskiej spółce należące do polskiego rezydenta są majątkiem położonym na terytorium kraju, a ich darowizna powinna być opodatkowana na podstawie art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT.

Tylko przy zmianie rezydencji

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zarówno wyrok WSA, jak i interpretację indywidualną. Zwrócił uwagę na to, że wspólnik cypryjskiej spółki sam podkreślił we wniosku o interpretację, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Posiadane przez niego udziały w zagranicznej spółce należą więc do majątku osobistego i zgodnie z art. 30da ust. 4 ustawy o PIT nie spełniają definicji opodatkowanego składnika majątku.
– Przeniesienie majątku osobistego mogłoby podlegać exit tax wyłącznie przy zmianie rezydencji podatkowej na podstawie art. 30da ust. 3 ustawy o PIT – wyjaśniła sędzia Beata Cieloch.
W tej sprawie o takiej zmianie nie było mowy.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 2 grudnia 2022 r., sygn. akt II FSK 1187/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia