Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się produkcją napojów bezalkoholowych, w tym m.in. energetycznych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Są to napoje podlegające co do zasady opłacie od środków spożywczych (cukrowej).