Producent napoju nie zapłaci podatku cukrowego, jeśli to nie on, lecz dystrybutor sprzedaje napój do punktów sprzedaży detalicznej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się produkcją napojów bezalkoholowych, w tym m.in. energetycznych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Są to napoje podlegające co do zasady opłacie od środków spożywczych (cukrowej).
Danina ta obowiązuje od 2021 r. i jest pobierana według stawki 50 gr za zawartość cukrów lub innych substancji słodzących nieprzekraczającą 5 g w 100 ml napoju oraz 5 gr za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju w przeliczeniu na litr napoju.
Opłacie podlega wprowadzenie napojów na rynek krajowy. Wynika to z art. 12a–12d ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608). Zgodnie z art. 12d tej ustawy obowiązek uiszczenia opłaty ciąży m.in. na podmiocie sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej. To oznacza, że opodatkowanie następuje na etapie sprzedaży do punktu sprzedaży dla konsumentów.

Po drodze dystrybutor

Spółka chciała uzyskać potwierdzenie, że nie musi uiszczać tej opłaty, gdy sprzedaje napoje słodzone dystrybutorowi. Jej wątpliwości wzięły się z tego, że choć dystrybutor prowadzi zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną, to w zakresie sprzedaży tego konkretnego napoju, który produkuje spółka, może realizować wyłącznie sprzedaż hurtową.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że jeżeli dystrybutor prowadzi jednocześnie jakąkolwiek sprzedaż detaliczną oraz sprzedaż hurtową napojów słodzonych, to producent nie uniknie obowiązku uiszczenia opłaty od środków spożywczych. Decydujące dla fiskusa było to, że dystrybutor może prowadzić jakąkolwiek sprzedaż detaliczną, choćby nawet zupełnie innych produktów. Wystarczy prowadzenie przez dystrybutora sprzedaży hurtowej i detalicznej, aby można było mówić, że sprzedaż na rzecz dystrybutora przez producenta jest dostawą do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej. W takiej sytuacji to producent wprowadza napój na rynek krajowy – argumentował dyrektor KIS.
Spółka się z tym nie zgadzała. Tłumaczyła, że gdyby przyjąć taką wykładnię, to producent musiałby za każdym razem weryfikować, czy dystrybutor prowadzi jakąkolwiek inną sprzedaż detaliczną. Musiałby to sprawdzać również w trakcie współpracy, ponieważ jest to okoliczność, która może się zmienić. Co więcej, mogłoby dochodzić do sytuacji, w której opłata cukrowa zostanie przez producenta uiszczona, mimo że ostatecznie produkt nie trafi na rynek krajowy, np. z uwagi na jego eksport przez dystrybutora – tłumaczyła firma.

Sprzedaż nie była detaliczna

WSA w Łodzi w pełni podzielił jej stanowisko. Podkreślił, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku o interpretację był jednoznaczny – dystrybutor prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową tego konkretnego napoju. Skoro więc napój ten nie jest sprzedawany detalicznie przez dystrybutora, to obowiązek wniesienia opłaty obciąża dystrybutora, ponieważ to on sprzedaje następnie ten napój do punktów sprzedaży detalicznej.
Wyrok jest nieprawomocny, ale – jak zauważa Agnieszka Ławnicka, radca prawny, doradca podatkowy, senior associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski – w zakresie opłaty cukrowej istnieje na razie niewielki dorobek orzeczniczy, a przepisy w tym zakresie pozostawiają znaczące wątpliwości.
Zdaniem ekspertki najnowszy wyrok jest więc bardzo istotny dla przedsiębiorców, tym bardziej że jest dla nich korzystny.

Gratis też z opłatą…

Przypomnijmy, że w innym niedawnym wyroku – z 22 listopada 2022 r. (sygn. akt III FSK 811/22) – Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, jak należy rozumieć pojęcie sprzedaży dla celów opłaty cukrowej. Orzekł, że spółka sprzedająca napoje w ramach akcji „Kup 10, a dostaniesz 1 gratis” zapłaci daninę od całej transakcji. Szerzej opisaliśmy ten wyrok w artykule „Od gratisowych napojów też jest opłata cukrowa” (DGP nr 226 /2022).

…internet na razie bez

Ustawa o zdrowiu publicznym nie reguluje natomiast sprzedaży na odległość (przez internet), co pozwala dziś uniknąć opłaty cukrowej. Pisaliśmy o tym w artykule „Sprzedaż przez internet sposobem na podatek od cukru” (DGP nr 38 /2022). Potwierdziło to następnie Ministerstwo Finansów (patrz: „MF: Handel w internecie może być bez podatku od cukru”, DGP nr 48/2022).
Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika jednak, że resort finansów planuje to zmienić i zamierza objąć opłatą cukrową również sprzedaż przez internet. ©℗
Problem wynikł z tego, że dystrybutor prowadził jednocześnie sprzedaż hurtową napojów słodzonych oraz sprzedaż detaliczną innych produktów

orzecznictwo

Wyrok WSA w Łodzi z 24 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Łd 655/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia