Y spółka z o.o. (polski rezydent podatkowy, podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) wykonała naprawę maszyny dla firmy X z Łotwy (podatnik VAT i VAT UE na Łotwie). Nabywając tę usługę, kontrahent posłużył się łotewskim numerem VAT UE. Naprawiana maszyna nie stanowi części nieruchomości. Naprawę wykonali oddelegowani na Łotwę pracownicy spółki w zakładzie firmy X. Naprawę zakończono 28 listopada 2022 r. i tego samego dnia spółka wystawiła fakturę dokumentującą wykonaną usługę z siedmiodniowym terminem płatności. Spółka nie otrzymała zaliczki na poczet tej usługi. Zgodnie z umową należne Y wynagrodzenie wynosi 50 000 zł. Pomiędzy spółką a firmą X nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.
Siedziba działalności gospodarczej firmy X znajduje się na Łotwie i nie ma ona stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Łotwą. Dla Y właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc., a rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Spółka opłaca VAT i zaliczki na CIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć VAT i CIT od usługi wykonanej na rzecz firmy łotewskiej? ©℗
VAT
Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Z kolei przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).