Tym samym o rok zostanie przedłużona preferencja wprowadzona rozporządzeniem z 16 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1316). Przypomnijmy, że zgodnie obecnym brzmieniem przepisów zaniechanie poboru podatku dotyczy pomocy umorzonej przez PFR od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Chodzi o subwencje, które firmy dostawały w 2020 r. z funduszu na podstawie tarcz 1.0 i 2.0. Wsparcie to było traktowane dla celów podatku dochodowego jak pożyczka, więc podatnicy powinni mieć przychód z tytułu jej umorzenia. Fiskus nie pobiera jednak od tego podatku dochodowego, bo minister finansów zaniechał jego poboru. Projekt zakłada, że preferencja ta zostanie przedłużona na kolejny rok.