Ministerstwo Finansów opracowało w tym roku kilkadziesiąt nowych wzorów zeznań, informacji i oświadczeń podatkowych. To konsekwencja licznych zmian wprowadzonych najpierw Polskim Ładem, a potem jego korektami. W artykule znajduje się tabela z najważniejszymi nowymi formularzami PIT i CIT.

W tabeli zebraliśmy informacje o najważniejszych nowych formularzach dotyczących PIT i CIT. Wskazujemy, która wersja jest najnowsza, jakiego okresu rozliczeń dotyczy i jakie zmiany zostały w niej uwzględnione.
Przypomnijmy, że od 2022 r. na skutek nowelizacji zwanej Polskim Ładem (tj. z 29 października 2021 r.; Dz.U. poz. 2105) wzory druków dotyczących podatków dochodowych nie są już ogłaszane w rozporządzeniach ministra finansów. Nie można więc już znaleźć ich w Dzienniku Ustaw.
Są one publikowane bezpośrednio w Biuletynie Informacji Publicznej (www.mf.gov.pl zakładka: Co robimy/Podatki/Formularze podatkowe). W związku z tym również projekty nowych druków pojawiają się na stronie resortu (zakładka: Co robimy/Konsultacje podatkowe). Aby być na bieżąco, trzeba nieustannie śledzić stronę Ministerstwa Finansów. Zrobiliśmy to za naszych czytelników, aby ułatwić im zadanie.

Formularze składane płatnikom

Warto zwrócić uwagę, że resort opublikował już nowy formularz oświadczenia PIT-2 (wersja 9), w którym podatnik upoważnia płatnika do potrącania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na PIT. Nowy formularz uwzględnia liczne zmiany wprowadzone nowelizacją z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265). Chodzi m.in. o możliwość potrącania kwoty zmniejszającej podatek nawet przez trzech płatników (łącznie nie więcej niż 300 zł miesięcznie) czy zobowiązanie płatnika do uwzględniania w zaliczkach wspólnego rozliczenia podatnika z małżonkiem. Zmiany te zaczną jednak obowiązywać dopiero od 2023 r.
Dlatego ci, którzy chcieliby jeszcze w tym roku złożyć PIT-2 (nadal to możliwe), powinni wypełnić ten formularz w wersji nr 8.
Płatnicy muszą też zwrócić uwagę na to, że w tym roku nastąpiły już dwukrotnie zmiany w PIT-11.

Załączniki do zeznań PIT i CIT

Zestawienie nie zawiera wszystkich opublikowanych w tym roku nowych wzorów formularzy. Przykładowo nie uwzględniliśmy w tabeli wszystkich załączników do rocznych zeznań PIT i CIT (np. informacji PIT/B (20), PIT/IP (4), PIT/M (9) oraz PIT/Z (11). Należy pamiętać, że one również się zmieniły, ponieważ musiały być dostosowane do wprowadzonych Polskim Ładem nowych ulg i innych preferencji. Wszystkie te załączniki zostały już opublikowane i będą miały zastosowanie do rozliczenia za 2022 r. ©℗
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe