Jeżeli gminy wygrają przed TSUE spory o VAT od fotowoltaiki, wróci pytanie, co z odjętym już przez nie podatkiem naliczonym. To zależy, do jakich celów służy budynek, na którym instalację zamontowano – tłumaczy dyrektor KIS

W najnowszej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił swoje wcześniejsze zdanie w sprawie VAT od fotowoltaiki instalowanej na nieruchomości dzierżawionej miejskim spółkom, wykonującym czynności opodatkowane.
Nie odniósł się bezpośrednio do skutków spodziewanych dopiero dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE. Stwierdził jednak jasno: odliczyć można tylko podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi. Tam gdzie w grę wchodzi zwolnienie z VAT lub brak opodatkowania, odliczenie nie przysługuje.
W tej sprawie, podobnie jak w jednej z dwóch, które zawisły przed TSUE, chodziło o udział gminy w przedsięwzięciu polegającym na instalowaniu paneli fotowoltaicznych. Stan faktyczny o tyle się różnił, że tu gmina planowała zamontować fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej, a w sporze toczącym się przed unijnym trybunałem (sygn. C-612/21) chodzi o dofinansowywanie przez samorząd systemów odnawialnych źródeł energii (OZE) instalowanych na nieruchomościach mieszkańców. Druga sprawa, która również czeka na swój finał w TSUE (sygn. C-616/21), dotyczy nieodpłatnego usuwania azbestu na terenie gminy na rzecz mieszkańców.
Na wyroki unijnego trybunału jeszcze czekamy, natomiast 10 listopada br. poznaliśmy już opinie rzecznik generalnej TSUE Juliane Kokott w obu sprawach. Jej zdaniem w żadnej z analizowanych sytuacji gmina nie działa jako podatnik VAT, lecz jako organ władzy publicznej. Rzecznik zastrzegła jednak, że konkretne ustalenia i ostateczne rozstrzygnięcie powinno należeć do polskiego sądu.
Wczoraj poinformowaliśmy, że dopóki nie zapadną wyroki TSUE w obu sprawach, dopóty Ministerstwo Finansów nie zamierza tego komentować (patrz „Spore sumy mogą wrócić do gmin i mieszkańców”, DGP nr 226/2022 r.).
Z najnowszej interpretacji dyrektora KIS wynika jednak, że jeżeli przy tego rodzaju przedsięwzięciach gmina odliczała VAT, a budynki nie będą służyć czynnościom nieopodatkowanym, to odjęty podatek trzeba będzie zwrócić. Fiskus przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT organy władzy publicznej nie są podatnikami VAT w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Są podatnikami tylko, jeżeli wykonują te czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
Uznał więc, że jeżeli gmina udostępni nieodpłatnie instalacje fotowoltaiczne instytucjom kultury, które są zwolnione z VAT, to nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, a w konsekwencji nie będzie też mogła odliczać podatku naliczonego w związku wydatkami poniesionymi na zamontowanie fotowoltaiki na tych budynkach.
Jeżeli natomiast fotowoltaika zostanie zamontowana na nieruchomościach dzierżawionych na rzecz miejskich spółek zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz wodociągami i kanalizacją, to gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi wydatkami. Fotowoltaika będzie bowiem zainstalowana na budynkach, które będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT – wyjaśnił dyrektor KIS.
W tej drugiej kwestii zmienił swoją wcześniejszą interpretację – z 15 września 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1. 4012.436.2022.2.MGO). ©℗
Interpretacja zmieniająca dyrektora KIS z 9 listopada 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.436.2022.3.MGO