Zrobimy wszystko, by Polacy jak najmniej to odczuli - zapewnił we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany, co stanie się z cenami paliw od nowego roku, gdy przywrócony zostanie na nie VAT. Dodał, że zaapeluje do spółek Skarbu Państwa, by redukowały zyski, aby ceny wzrosły jak najmniej.

Wicepremier, szef MAP pytany we wtorek w Programie III Polskiego Radia o to, co stanie się z cenami paliw od nowego roku i czy ich zamrożenie zrekompensuje przywrócenie podatku VAT m.in. na paliwa i nawozy, wskazał: "Komisja Europejska (...) kazała nam przywrócić ten VAT w pełnej wysokości i musimy to wykonać".

"Z bólem serca to wykonamy. Zrobimy wszystko, by rzeczywiście Polacy jak najmniej to odczuli" - zapewnił Sasin. Dodał, że "dzisiaj (zapadnie - PAP) ważna decyzja dot. zamrożenia cen gazu również na przyszły rok dla odbiorców indywidualnych, odbiorców wrażliwych". Zapewnił, że rząd doprowadzi do tego, żeby te ceny były zamrożone. "Już dokonaliśmy tego, jeżeli chodzi o prąd, ogromne nakłady również na obniżenie ceny węgla ponieśliśmy" - przypomniał.

Na początku listopada Komisja Europejska, odpowiadając na pytania PAP, poinformowała, że obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo.

Wicepremier mówił we wtorek, że jako minister aktywów państwowych czuje odpowiedzialność, "żeby również nad takim odpowiedzialnym zachowaniem rozmawiać, współpracować ze spółkami (Skarbu Państwa - PAP), żeby one (...) redukowały swoje zyski na rzecz tego, aby te ceny wzrosły jak najmniej". "Będą apelował, działał w tym kierunku, żeby tak się właśnie stało" - stwierdził. Zwrócił uwagę, że jako przedstawiciel właściciela może, na tyle, na ile ma prawo, "działać przez Rady Nadzorcze, przez Walne Zgromadzenia".

W niedzielę w Programie I Polskiego radia Sasin mówił, że rząd będzie musiał przywrócić wyższe stawki VAT nie tylko w przypadku energii elektrycznej, ale także w przypadku paliw i nawozów; możemy za to utrzymać zerowy VAT na żywność - wskazał.

Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy o maksymalnej cenie gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych – wynika z informacji opublikowanej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych rządu podano, że projektowane rozwiązania zakładają zagwarantowanie maksymalnej ceny paliw gazowych dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, organizacji pozarządowych itd.

Poza tym ustawa ma określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet, przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi z odbiorcami objętymi maksymalnymi cenami gazu. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat ma być Zarządca Rozliczeń S.A.

"Mechanizm rekompensat ukształtowany jest jako jeden z elementów ochrony podmiotów szczególnie wrażliwych na zmiany cen paliw gazowych oraz odbiorców realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej. W związku z powyższym projektowana regulacja służy zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego, którego rozmiary oraz ramy czasowe przybierają na sile, a ich oddziaływanie w sposób istotny ma wpływ na funkcjonowanie gospodarki krajowej" – wskazano w wykazie prac.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/