Największe wielonarodowe grupy kapitałowe i firmy będą musiały sporządzać i publikować nowe sprawozdania, w których pokażą, ile podatku dochodowego zapłaciły w poszczególnych krajach – wynika z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości.
Trzeba je będzie sporządzić niezależnie od sprawozdania finansowego czy sprawozdania z działalności. Po raz pierwszy trzeba to będzie zrobić za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.
To skutek dyrektywy 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE dotyczącą ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.