Jak poinformowała DGP Wiesława Dróżdż, rzecznik MF, przesunięcie terminu jest związane z wdrożeniem od 1 lipca 2015 r. Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE oraz budżetem ZEFIR. Za jego pomocą mają być rozliczane scentralizowane dochody izb celnych jako jednostek budżetowych i organów podatkowych.
W związku z wejściem w życie tych zmian trwają też prace nad rozporządzeniem w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.
Dotychczas taka standaryzacja była możliwa tylko dla organów podatkowych, na podstawie ordynacji podatkowej. Analogicznej delegacji nie było natomiast w prawie celnym. Ujednolicenie przelewów ma przyśpieszyć rozliczanie wpłat na rachunek organu celnego – tłumaczy Wiesława Dróżdż.
Etap legislacyjny
Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211) – wchodzi w życie 1 kwietnia