Patrycja Mikuła, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię
Choć liczba jest niewielka, to przeciętny czas rozpatrywania wniosku zakończony wydaniem decyzji wynosi aż sześć miesięcy. Trudno uznać, że siedem wniosków o zwrot, które zostały sfinalizowane, to wynik adekwatny do czasu oczekiwania.