Ministerstwo Finansów udostępni od 1 grudnia br. komornikom w e-Urzędzie Skarbowym nową funkcjonalność – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Będą mogli z niej korzystać nie tylko komornicy i ich zastępcy, lecz także zatrudnieni w kancelarii komornika asesorzy i aplikanci. Nowa funkcjonalność umożliwi komunikację między systemami teleinformatycznymi. Komornicy nie będą musieli już wysyłać do urzędów skarbowych informacji o zajętych wierzytelnościach poprzez ePUAP – zrobią to w swoim systemie, korzystając z API e-US. Dzięki temu informacje będą wymieniane automatycznie między systemami, z których korzystają komornicy, a tymi, z których korzystają organy podatkowe.
Również automatycznie, za pośrednictwem e-US, będą przekazywane komornikom informacje o dłużnikach.
Osoba korzystająca z nowej funkcjonalności będzie musiała najpierw zalogować się do własnego konta w e-US m.in. przez stronę Podatki.gov.pl. W tym celu należy użyć profilu zaufanego, e-dowodu osobistego, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.
Następnie będzie musiała dokonać autoryzacji za pomocą dodatkowych danych (komornik ID) zawartych w listach i wykazach prowadzonych przez Krajową Radę Komorniczą i udostępnionych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Dopiero ustalenie, że dana osoba jest przypisana do określonej kancelarii i pełni w niej funkcję komornika, zastępcy komornika, asesora lub aplikanta komorniczego, umożliwi jej korzystanie z nowej funkcjonalności (np. wysyłanie i odbieranie pism).
Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 grudnia 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego – w konsultacjach