Wnioski o interpretacje indywidualne ORD-IN i ORD-WS oraz ogólną ORD-OG będzie można składać za pomocą własnego konta w e-Urzędzie Skarbowym. Zostaną one dostosowane do nowych sposobów doręczeń – wynika z opublikowanych projektów rozporządzeń.

Przypomnijmy, że każdy podatnik może korzystać ze swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym, wystarczy tylko się zalogować (podatki.gov.pl). Konto będzie służyć m.in. do składania wniosków o interpretacje indywidualne (wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) oraz interpretacje ogólne (wydawane przez ministra finansów).
Tą samą drogą interpretacje będą również doręczane podatnikowi, jeżeli zgodzi się on na taki sposób doręczania pism wydawanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.
W związku z tym nie ma potrzeby wskazywania we wniosku o interpretację adresu do doręczeń na konto w e-US. Z druków ORD-IN, ORD-WS oraz ORD-OG znikną więc pola, w których podatnicy lub ich przedstawiciele podawali dotychczas adres elektroniczny do doręczeń. Interpretacja zostanie wysłana na konto w e-US.
Analogicznie będzie, jeżeli wniosek zostanie wysłany za pomocą ePUAP. Interpretacja trafi na adres, z którego przyszedł wniosek. Podatnik będzie podawał adres do doręczeń w systemie ePUAP tylko wtedy, gdy złoży wniosek w postaci papierowej, ale będzie chciał dostać interpretację za pośrednictwem tego systemu.
Jeżeli nie będzie można doręczyć interpretacji elektronicznie, trafi ona na wskazany we wniosku adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo jego adres do korespondencji oraz adres przedstawiciela do doręczeń.
Przepisy rozporządzeń mają wejść w życie 1 października 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekty trzech rozporządzeń w sprawie wniosku o wydanie: interpretacji ogólnej, interpretacji indywidualnej oraz w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej – w konsultacjach