Podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa – zdecydował wczoraj rząd, przyjmując projekt zakładający nowelizację ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1685).

Rząd postanowił, że podstawa opodatkowania będzie obniżona o wartość aktywów w postaci papierów wartościowych, które ustawowo gwarantuje Skarb Państwa. Chodzi m.in. o obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju.
Podatku, zwanego potocznie bankowym, nie będzie także od wartości aktywów, które wynikają z transakcji odkupu (transakcji repo).
Obecnie opodatkowanie tą daniną obligacji gwarantowanych przez państwo oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania np. przez BGK. W efekcie koszty podatku bankowego ponosi Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji.
Projekt nowelizacji trafi teraz do Sejmu. Zakłada on również zmiany w innych ustawach, w tym m.in. w ustawie o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Rząd zdecydował, że w związku z wojną w Ukrainie oraz światowym kryzysem energetycznym reguła wydatkowa nie będzie w 2022 r. ograniczała dodatkowych wydatków będących efektem agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie polskich sił zbrojnych. Rozwiązanie to – jak zapewniono w komunikacie – jest uzgodnione z Komisją Europejską i jest zgodne z kamieniem milowym KPO, dotyczącym stabilizującej reguły wydatkowej. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw: o podatku od niektórych instytucji finansowych, o finansach publicznych oraz prawa ochrony środowiska – przyjęty przez rząd