Nie zmieniła tego kompleksowa nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie 20 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553).
Problem dostrzegają eksperci. Uspokajają, że tego typu sytuacje nie są masowe, ale - jak mówią - nie należy ignorować samego zjawiska.
- Prowadzenie odrębnych postępowań, które narażają dłużnika, a czasem nawet wierzyciela na niepotrzebne koszty egzekucyjne, nie jest sytuacją pożądaną i powinien się do niej odnieść Naczelny Sąd Administracyjny - mówi doradca podatkowy Marek Kwietko-Bębnowski.