Spytała o to spółka, która w poprzednich latach udzielała pożyczek podmiotowi powiązanemu. Teraz planowała zawrzeć w nim porozumienie w trybie art. 453 kodeksu cywilnego, który mówi o świadczeniu w miejsce wykonania (datio in solutum). W ramach tego porozumienia pożyczkobiorca spłaciłby części kwoty głównej pożyczek nie w gotówce, lecz przenosząc na spółkę prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo (w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc także art. 4a pkt 3 ustawy o CIT).
Z szacunków wynikało, że uregulowana w ten sposób nominalna wartość pożyczek będzie wyższa od sumy wartości rynkowych poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przenoszonego przedsiębiorstwa.