O 6 proc. zwiększy się w 2023 r. szacunkowy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

To efekt wzrostu cen towarów produkcji rolnej w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (2020 r.). Przypomnijmy, że co do zasady rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Wyjątkiem są ci, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Mogą oni rozliczać się według norm szacunkowych, jeśli nie prowadzą ksiąg rachunkowych. Z danych resortu finansów wynika, że z tej formy rozliczeń korzysta ok. 34 tys. rolników.
W 2023 r. norma dla 1 mkw. uprawianych roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. ma wynieść 13,64 zł, czyli wzrośnie o 77 gr, a dla pozostałych roślin (np. pomidorów) – 5,08 zł (29 gr więcej). Norma dla uprawy grzybów i grzybni w przyszłym roku wzrośnie z 5,52 do 5,85 zł. W przypadku hodowli koni rzeźnych (poza gospodarstwem rolnym) wyniesie 585,08 zł, czyli o 33,39 zł więcej niż w tym roku.
Ministerstwo Finansów szacuje, że podwyższenie podstaw opodatkowania wpłynie na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych w 2023 r. o ok. 2,8 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – w konsultacjach