Wyrok zapadł w sprawie kobiety prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług rachunkowo-księgowych. Kobieta planowała przekazać darowiznę na rzecz fundacji mającej status organizacji pożytku publicznego (OPP) w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327).
Uważała, że może odliczyć ją od dochodu (do wysokości nieprzekraczającej 6 proc. dochodu) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) oraz art. 30c ustawy o PIT. Podkreślała, że z obu przepisów nie wynika, by prawo do pomniejszenia dochodu o darowiznę na rzecz OPP nie przysługiwało przedsiębiorcy płacącemu liniowy PIT. Przyznała, że wprawdzie w art. 30c ustawy znajduje się katalog odliczeń dozwolonych podatnikom, którzy wybrali liniowy PIT, ale uważała, że nie jest to katalog zamknięty.