Spółka energetyczna może uznać za koszt podatkowy rekompensatę, którą zapłaciła dostawcy za zamówienie mniejszej ilości węgla, niż przewiduje umowa – wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W 2017 r. spółka zawarła umowę z dostawcą, w której zobowiązała się do zakupu określonej ilości węgla. W razie niedotrzymania warunków umowy miała być naliczana kara w wysokości 20 proc. wartości niezamówionej części surowca. W 2020 i 2021 r. z powodu pandemii zapotrzebowanie firmy na węgiel spadło i dostawca nałożył na nią karę. Spółka negocjuje z nim odstąpienie od rekompensaty, ale nie wyklucza, że będzie musiała ją uiścić. Wystąpiła o interpretację, czy może ona stanowić dla niej koszt uzyskania przychodów.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że tak. Przypomniał, że w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT wprowadzono ograniczenie, które wyklucza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułów takich jak wady dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad oraz zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.
Kara nałożona na spółkę nie została wprost wymieniona w tym katalogu. Przyczyna jej nałożenia jest też inna – jest ona wynikiem niewypełnienia warunków umowy i niezamówienia wymaganej ilości węgla. To oznacza, że przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT może stanowić koszt podatkowy – wskazał dyrektor KIS.
Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem wydatek musi być gospodarczo uzasadniony, a pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (lub zachowaniem albo zabezpieczeniem jego źródła) musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2022 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.459.2022.2.BS).