Chodziło o członka zarządu spółki z o.o. Naczelnik urzędu skarbowego w 2016 r. wydał decyzję o odpowiedzialności za zaległości spółki w VAT powstałe, gdy mężczyzna zasiadał w zarządzie. Prowadził on również działalność gospodarczą, a w 2011 r. zmienił adres zamieszkania. Decyzję o odpowiedzialności za długi spółki organ doręczył jednak na stary adres. Poczta dwukrotnie awizowała przesyłkę, ale nikt jej nie odebrał. Dopiero trzy lata później, w 2019 r. podatnik dowiedział się, że organ chciał go pociągnąć do odpowiedzialności za długi firmy. Stało się to przy okazji innych czynności, które podejmował jego pełnomocnik. Podatnik złożył więc wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji wraz z odwołaniem. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił.
Spór w sprawie dotyczył tego, czy organ mógł doręczyć decyzję o odpowiedzialności członka zarządu na adres wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zamiast na adres zamieszkania wynikający z bazy PESEL i składanych zeznań PIT.