Pracownik na podstawie umowy delegowania został zatrudniony przez węgierską spółkę na dwa lata, do końca 2024 r. W tym czasie będzie objęty polskim systemem ubezpieczeń społecznych. Na Węgrzech spędzi ponad 183 dni rocznie, lecz ośrodkiem jego interesów życiowych będzie Polska, gdzie pozostanie jego rodzina. Przez część roku będzie też wykonywał pracę zdalną w naszym kraju.
Polska spółka ponosi koszt wynagrodzenia pracownika, a węgierska – koszt jego zakwaterowania, auta służbowego, podróży samolotem oraz prywatnej opieki medycznej. Na Węgrzech, zgodnie z lokalnymi przepisami, opodatkowana jest część wynagrodzenia odpowiadająca proporcjonalnie spędzonym tam dniom pracy. Zapłata za dni pracy zdalnej podlega polskiemu PIT.