Z pytaniem wystąpiła kobieta, która była zatrudniona w spółce Y. Otrzymała zawiadomienie o przejęciu części zakładu pracy i związanym z tym przejściu stosunku pracy ze spółki Y do spółki X. Warunki pracy miały być nie mniej korzystne niż wcześniej. W porozumieniu zapisano, że jeżeli w okresie 12 miesięcy warunki te się pogorszą i będzie to jedyny powód wypowiedzenia umowy o pracę, wina będzie leżała po stronie pracodawcy. Przenoszony pracownik będzie miał w związku z tym prawo do ustawowych należności i ponadustawowej odprawy na zasadach obowiązujących w spółce Y.
Tak właśnie stało się w przypadku kobiety. Dostała więc ona odprawę odpowiadającą okresowi wypowiedzenia, a także dodatkową wypłaconą decyzją pracodawcy.