Obdarowanych zostało 8945 organizacji, o 251 więcej niż w 2021 r. Na przekazanie 1 proc. podatku zdecydowało się w tym roku 15,9 mln osób (rok wcześniej 15,3 mln). Średnio każda z nich zasiliła konto wybranej OPP kwotą ponad 70 zł (rok wcześniej było to 63 zł).
Najwięcej podatników (prawie 2,5 mln) rozliczyło się w urzędach podległych Izbie Administracji Skarbowej (IAS) w Warszawie. Przekazały one na rzecz OPP 252,8 mln zł. Kolejne 2 mln to podatnicy, którzy złożyli zeznania w urzędach podlegających IAS w Katowicach. Przekazali oni organizacjom pożytku publicznego 128,4 mln zł.