Od 1 stycznia 2023 r. z 1,2 mln euro do 2 mln euro ma zostać podwyższony limit przychodów dla małego podatnika w VAT. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (tzw. SLIM VAT 3, nr z wykazu UD411), który nadal jest w konsultacjach społecznych. Przypomnijmy, że status małego podatnika dla celów VAT daje możliwość kwartalnego rozliczenia.
Do przeliczania tej kwoty oraz innych limitów podatkowych i rachunkowych bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Dlatego do przeliczania na 2023 r. limitów podanych w przepisach w euro stosuje się kurs ogłoszony 3 października 2022 r. Tego dnia wynosił on 4,8272 zł za euro.