Wyrok dotyczył wprawdzie przedsiębiorcy słoweńskiego, ale ma znaczenie także w naszym kraju. Przepisy o VAT są bowiem ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.
Chodziło o bank, który zawarł umowę leasingu zwrotnego ze spółką planującą wznieść nowe budynki na posiadanej przez siebie nieruchomości. W umowie zobowiązał się do nabycia gruntu za określoną cenę, a spółka do płacenia co miesiąc rat lea singowych wraz z wyszczególnioną kwotą VAT, aż do pełnej spłaty wartości nieruchomości i wznoszonych na niej budynków. Bank nie przekazał spółce odrębnej faktury z tytułu zawarcia umowy ani nie zapłacił VAT wykazanego w umowie. Spółka uwzględniła jednak umowę w swojej deklaracji i uznała, że ma prawo odliczyć na jej podstawie podatek naliczony.