Pytanie zadała agencja pracy tymczasowej rekrutująca pracowników z rynków wschodnich. Zawierała z nimi umowy zlecenia na wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz polskich firm. Zapewniała im nieodpłatne zbiorowe zakwaterowanie. Ponosiła też dodatkowe koszty związane z ich zatrudnieniem, m.in. wydatki na pozyskanie pozwolenia na pracę, tłumaczenie niezbędnych dokumentów na język polski, opłacenie karty stałego pobytu i wiz pracowniczych.