Cała kwota umorzonego kredytu frankowego jest zwolniona z PIT, nawet gdy przystąpili do niego również rodzice kredytobiorcy – potwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.

Przypomnijmy, że w sprawie zaniechania poboru podatku przy umarzaniu niektórych kredytów zaniechanych na cele mieszkaniowe obowiązuje rozporządzenie z 11 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 592). Zgodnie z nim zaniechanie poboru podatku w 2022 r. dotyczy tych umów kredytowych, które zostały zawarte na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej (nawet gdy podatnik zaciągnął więcej niż jeden kredyt). Z pytaniem wystąpiło małżeństwo. Ich córka wraz z mężem w 2008 r. zaciągnęli kredyt we frankach na zakup mieszkania. Nie mieli jednak wystarczającej zdolności kredytowej, dlatego pytający, jako rodzice, przystąpili do kredytu. Zgodnie z umową wszyscy czworo są współkredytobiorcami. Kredyt został w całości przeznaczony na jedną inwestycję: zakup nieruchomości będącej własnością córki i zięcia – tj. na ich własny cel mieszkaniowy. W 2022 r. bank umorzył częściowo kredyt.
Wnioskodawcy chcieli się upewnić, czy również część umorzonego kredytu przypadającego na nich jest zwolniona z PIT na podstawie rozporządzenia z 11 marca 2022 r.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przyznał, że umorzona w 2022 r. kwota kredytu zaciągniętego w 2008 r. stanowi dla nich przychód (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT) podlegający PIT. Organ jednak wyjaśnił, że jednocześnie będzie miało zastosowanie zaniechanie poboru tego podatku na podstawie rozporządzenia z 11 marca 2022 r., ponieważ rodzice spełniają wszystkie przesłanki umożliwiające zastosowanie zaniechania. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.734.2022.1.BM